Patron

Papież Jan Paweł II
(Karol Wojtyła)

Patron Zespołu Szkół w Wysokiem

Karol Wojtyła urodził się 18 maj 1920 roku w Wadowicach.

28 września 1978 roku po zaledwie miesięcznym sprawowaniu godności zmarł papież Jan Paweł I. Kolegium Kardynałów zebrało się na konklawe dla dokonania nowego wyboru. Już trzeciego dnia obrad z komina nad Kaplicą Sykstyńską zaczął unosić się biały dym – znak, że wybór został dokonany. Kiedy uroczyście ogłoszono nazwisko nominata zebrany u stóp Bazyliki św. Piotra tłum najpierw oniemiał z zaskoczenia, a później wybuchem radości powitał papieża Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jan Paweł II.

Już w pierwszych tygodniach swojego pontyfikatu zyskał sobie sympatię wiernych, dyplomatów i dziennikarzy, z którymi umiał porozumieć się w sześciu językach: włoskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat, papieżem, który nie pochodził z Włoch. Był pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej oraz najmłodszym papieżem od Piusa IX. Jego wybór był sensacją na skalę światową.

O Ojcu Świętym Janie Pawle II można powiedzieć, że był duszpasterzem świata. Świadczyły o tym Jego liczne pielgrzymki i pragnienie by dotrzeć do serca każdego człowieka.

Do młodzieży skierował swoje pierwsze słowa : "Wy jesteście moją nadzieją" i "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Młodym chciał dać wiarę w sens życia, przybliżyć Prawo Boże, dać miłość, którą mają nieść innym. Papież często powtarzał, że to właśnie młodzież będzie głosicielem nowej ewangelizacji i młodzież będzie budować cywilizację miłości.

Jan Paweł II przez swoją modlitwę i słowa, gesty i cierpienie, pokorę i miłość pasterską, nie tylko Polakom, ale całej ludzkości, wskazał drogę, jak żyć i godnie umierać.

Chcemy, aby do wszystkich dotarły te słowa, które Ojciec Święty od początku pontyfikatu niestrudzenie zasiewał.

Życzymy wszystkim, by szli za Nim