Nauka

Naukę w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, w roku szkolnym 2019/2020 podjęło 241 uczniów. Zajęcia prowadzone są przez 27 nauczycieli w 13 oddziałach Szkoły Podstawowej.