Nauka

Naukę w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, w roku szkolnym 2017/2018 podjęło 246 uczniów, z czego 199 przypada na Szkołę Podstawową, a 47 na oddziały gimnazjalne. Zajęcia prowadzone są przez 29 nauczycieli w 11 oddziałach Szkoły Podstawowej i 2 oddziałach gimnazjalnych.