DLA RODZICÓW

Plan konsultacji nauczycieli z uczniami czerwiec 2020r.pdf

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 109 - 1, 16, 17, 18 czerwca dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.pdf

 

Zarzadzenie dyrektora szkoły z dn.18 V 2020.pdf

Zał. nr 1 do Zarządzenia 18 V 2020- Procedury bezpieczeństwa.pdf

Zał. nr 2 do Zarządzenia 18 V 2020-Oświadczenie rodziców.pdf

Zał. nr 3 do Zarządzenia 18 V 2020-Deklaracja rodzica.pdf

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW O ZDALNYM NAUCZANIU.pdf

 

Jak być opanowanym rodzicem podczas kwarantanny.pdf

Pandemia koronawirusa atakuje psychikę.pdf

Jak rozmawiać z małym dzieckiem o koronawirusie?.pdf

Dzieci w czasach zarazy.pdf

 

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020-2021.pdf

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.pdf

Dobre praktyki zasady bezpieczeństwa UODO.pdf

 

PORADY DLA RODZICÓW NA CZAS NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ.pdf

 

ZOSTAŃMY W DOMU! JAK PRZETRWAĆ KWARANTANNĘ.pdf

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

 

Zgodnie z najnowszymi przepisami, decyzją Premiera Rządu RP i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wszystkie zajęcia w przedszkolu i szkole zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

Dzieci i uczniowie nie przychodzą do przedszkola oraz szkoły. Wszyscy objęci zostają nauczaniem na odległość.

PROSIMY O DOPILNOWANIE, ABY DZIECI PRZEZ TEN OKRES POZOSTAŁY W DOMACH.

 

POTRAKTUJMY TEN CZAS JAKO KWARANTANNĘ A NIE FERIE!

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

 

Od 12 marca do 25 marca 2020 r.,decyzją Premiera Rządu RP zajęcia zostają zawieszone na terenie całej Polski. Pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

W okresie przejściowym w przedszkolu i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca  wszystkie zajęcia w przedszkolu i szkole zostają zawieszone.

Dzieci i uczniowie nie przychodzą do przedszkola oraz szkoły.

 

PROSIMY O DOPILNOWANIE, ABY DZIECI PRZEZ TEN OKRES POZOSTAŁY W DOMACH.

 

POTRAKTUJMY TEN CZAS JAKO KWARANTANNĘ A NIE FERIE!

 

Rodzicu!

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

W odpowiedzi na pytania kierowane przez Państwa na zebraniu z rodzicami w dniu 24 X 2019r. dotyczące opieki stomatologicznej, przekazuję poniżej uzyskane w dniu 4 XI 2019r. odpowiedzi od Pani Małgorzaty Pańczyk skonsultowane z NFZ.

 1. Sprawowanie opieki stomatologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami nie koliduje z możliwością uczęszczania uczniów do innych ośrodków stomatologicznych.
 2. Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych nie muszą mieć legitymacji szkolnej.
 3. Pierwsze spotkania w celu dokonania przeglądów odbędą się w wyznaczonym dniu tj: w czwartki. Uczniowie będą klasami dowożeni do ośrodka w Kramsku autobusami szkolnymi. Następne spotkanie w celu podjęcia np.: leczenia będą ustalane z rodzicami w dniach i godzinach odpowiadających rodzicom.

 

Godziny pracy dyrektora szkoły Pani Elżbiety Bryl

Od poniedziałku do piątku   8.00 – 15.00

Przyjmowanie rodziców w sprawie skarg i wniosków oraz rozmów indywidualnych w terminach

Poniedziałek   8.00 -11.00

Wtorek   14.00 – 15.30

Piątek  8.00  - 10.00

Dodatkowo w dniach konsultacji dla rodziców i spotkań z rodzicami podanych na stronie internetowej w godzinach  17.00 – 19.00.

W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania lub przekazania informacji zastępcy dyrektora

 

Godziny pracy  wicedyrektora szkoły Pani Doroty Nowak

Od poniedziałku do piątku   7.30 – 14.30

Przyjmowanie rodziców w sprawie skarg i wniosków oraz rozmów indywidualnych w terminach

Poniedziałek  11.30 – 14.30

Środa  11.00 – 12.00

Czwartek   9.00  - 11.00

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego Pani Karoliny Wielowskiej

Poniedziałek   8.00 – 11.55,  12.40 – 13.45,

Wtorek  8.00 – 12.00

Środa  8.00 – 12.40

Czwartek  8.00 – 13.45

Piątek   8.00 – 10.35

Godziny pracy psychologa szkolnego  Pani Anny Majkowskiej

Poniedziałek   8.55 – 10.55

Środa   11.30 – 14.30

Godziny pracy bibliotekarza szkolnego Pani Krystyny Wozińskiej

Poniedziałek  8.00 – 12.50

Wtorek   8.00 -14.10

Środa  8.00 – 15.00

Czwartek   8.00  - 14.00

Piątek  8.00  - 14.00

 

Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty (zegarki, biżuteria, pieniądze, telefony komórkowe, MP3, MP4, aparaty fotograficzne itp.) przyniesione do szkoły przez uczniów.

Szkoła nie odpowiada za zniszczone przez uczniów rzeczy osobiste innych uczniów (ewentualnych roszczeń materialnych wynikłych z ww. sytuacji rodzice uczniów powinni dochodzić między sobą).

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  w SP w Wysokiem.pdf

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Regulamin rekrutacji 2019.pdf

Zarządzenie wójta 2019.pdf

Uchwała Rady Gminy.pdf

Załącznik nr 1 - deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.doc

Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do przedszkola.docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.docx

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.docx

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.docx

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.docx

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o rodzeństwie w szkole.docx

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o potrzebie zapewniena dziecku opieki powyżej 8 godzin.docx

Załącznik nr 10 - Poświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.docx

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiem
w porozumieniu
  Radą Pedagogiczną,  Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalił:

 

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

 

- 16 X 2019r. (środa) - Święto Szkoły, piesza pielgrzymka do Lichenia

02 – 03 I 2020r. (czwartek, piątek)

- 21 – 22 - 23 IV 2020r(wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

- 24 IV 2020r. (piątek) – po egzaminie ósmoklasisty

- 12 VI 2020r. (piątek) – po Bożym Ciele

 

PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

- 26 IX 2019r. (czwartek) godz. 16.30

- 20 XI 2019r. (środa) 16.00 - kl. IV-VIII, 17.00 - kl. I-III

- 10 XII 2019r. (wtorek) - konsultacje

- 14 II 2020r. (piątek)

- 16 IV 2020r. (czwartek)

- 19 V 2020r. - (wtorek) - konsultacje

 

 

Oferujemy szeroką gamę zajęć rozwijających zainteresowania, jak również pomagających w nauce. U nas każdy znajdzie coś dla siebie i miło spędzi czas.

Koła zainteresowań:

 • Zajęcia sportowe SKS,
 • Koło matematyczne,
 • Koło polonistyczne,
 • Koło geograficzne,
 • Koło fizyczno-chemiczne,
 • Koło Młodych Naukowców,
 • Koło plastyczne,
 • Gry planszowe,
 • Koło przyrodnicze,
 • Koło języka angielskiego,
 • Interaktywna matematyka

Zajęcia wyrównawcze:

 • z matematyki,
 • z języka polskiego,
 • z języka angielskiego
 •  

Zajęcia pozalekcyjne

 • Logopedia,
 • Zajęcia rewalidacyjne,
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijajace kompetencje społeczne.