DLA RODZICÓW

 

Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty (zegarki, biżuteria, pieniądze, telefony komórkowe, MP3, MP4, aparaty fotograficzne itp.) przyniesione do szkoły przez uczniów.

Szkoła nie odpowiada za zniszczone przez uczniów rzeczy osobiste innych uczniów (ewentualnych roszczeń materialnych wynikłych z ww. sytuacji rodzice uczniów powinni dochodzić między sobą).

 

PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

- 26 IX 2018r. (środa)

- 13 XI 2018r. (wtorek)

- 10 XII 2018r. (poniedziałek) - konsultacje

- 31 I 2019r. (czwartek)

- 3 IV 2019r. (środa)

- 21 V 2019r. - (wtorek) konsultacje

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Regulamin rekrutacji 2018.pdf

2. Uchwała Rady Gminy.pdf

3. Zarządzenie Wójta.pdf

Załącznik nr 1 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.pdf

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.pdf

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności.pdf

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o rodzeństwie w szkole.pdf

Załącznik nr 9-Oświadczenie o potrzebie zapewniena dziecku opieki powyżej 8 godzin.pdf

Załącznik nr 10 - Poświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.pdf

 

 

 

 

 

 

Oferujemy szeroką gamę zajęć rozwijających zainteresowania, jak również pomagających w nauce. U nas każdy znajdzie coś dla siebie i miło spędzi czas.

Koła zainteresowań:

  • Zajęcia sportowe,
  •  

Zajęcia wyrównawcze:

  • z matematyki,
  • Klas II - III,

Zajęcia pozalekcyjne

  • Logopedia,
  • Zajęcia rewalidacyjne,
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.