NAUKA W DOMU 0-III

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XV  22.06. - 25.06.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zajęcia dla 3 i 4-latków.pdf    religia 3-4latki.pdf    j.angielski dla 3-, 4- latków.pdf   karta pracy z j.angielskiego dla 3-, 4-latków.pdf  rytmika 3-4 latki tydz.pdf

zajęcia klasa 0a.pdf    zajęcia grupa 0B.pdf    j.angielski dla 0a i 0b.pdf   karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf    religia dla 0a i 0b.pdf   rytmika 5-6 latki 15 tydz.pdf

 

KLASA I

zajęcia klasa I.pdf    religia kl.I.pdf    j.angielski kl. I.pdf    WF kl. I.pdf

 

KLASA II

zajęcia klasa II.pdf    j.angielski kl.2.pdf    religia kl.II.pdf

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl. II, cz.I.pdf    zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl.II, cz.II.pdf

 

KLASA III

zajęcia klasa III.pdf    j.angielski kl.3.pdf

zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla ucznia kl.III.pdf

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl.III.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf     klasa I.pdf    klasa II.pdf    klasa III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

grupa 0-I.pdf

 

LOGOPEDIA

UTRWALAJĄCE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XIV  15.06. i 19.06.2020

(16, 17, 18 czerwca - egzaminy ósmoklsistów - dni wolne od zajęć dydaktycznych)

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zadania dla 3 i 4latków 15.06. i 19.06.pdf    j.angielski dla 3, 4- latków.pdf    religia 3-4latki.pdf

zajęcia klasa 0a.pdf    zajęcia grupa 0B 15-19.06.pdf     j.angielski dla 0a i 0b.pdf   karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b. pdf

 

KLASA I

zajęcia kl. I -15 i 19.06.pdf    religia kl.I.pdf    WF kl. I.pdf

 

KLASA II

zajecia kl.II -15.06 i 19.06.2020r.pdf    religia kl.II.pdf

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl. II-15.06.pdf

 

KLASA III

Zajęcia kl.III-15.06. i 19.06.pdf     KODOWANIE-SŁOŃCE.pdf    religia kl.III.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf    kl.II.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. rozw. komp. społ.-emocj.gr.III-VI.pdf

 

LOGOPEDIA

ZABAWY I BAJKI LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XIII  08.06. - 10.06.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zajęcia dla 3 i 4latków 08.06-10.06.2020.pdf    religia 3-4latki 08-10.06.pdf    j.angielski dla 3-, 4-latków.pdf    karta pracy z j.angielskiego dla 3-, 4-latków.pdf

zajęcia klasa 0a.pdf    zajęcia kl.0b 8-10.06.pdf    religia 0a i 0b.pdf     j.angielski dla 0a i 0b.pdf    karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf  rytmika 5-6 latki.pdf

 

KLASA I

zajęcia kl.I 08-10.06.pdf     religia kl.I 08-10.06.pdf    j.angielski kl.I.pdf    WF kl.I 08-10.06.2020.pdf

 

KLASA II

zajęcia kl.2 08.06.-10.06.2020r.pdf   religia kl.II 08-10.06.pdf   j.angielski kl.2.pdf

zajęcia rewalidacyjne cz.I kl. II.pdf   zajęcia rewalidacyjne kl.II cz.II.pdf

 

KLASA III

Zajęcia 08.06.2020.pdf   krzyżówka.jpg    j.angielski kl. 3.pdf    religia kl.III.pdf    Zajęcia 09.06.2020.pdf    Psychotest - Bezpieczne wakacje.pdf    Zajęcia 10.06.2020.pdf

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna kl. III 10.06.2020.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf     kl.I.pdf    kl. II.pdf    kl.III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. rozw. komp. społ.-emocj. gr. 0-I 08-10.06.pdf

 

LOGOPEDIA

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI.pdf

ćwiczenia logopedyczne.pdf

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XII  02.06. - 05.06.2020

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zadania dla 3 i 4latków 02.06-05.06.2020.pdf      religia 3-4latki-02.06-05.06.pdf   j.angielski 3- i 4-latki.pdf  rytmika 3-4 latków 12 tydz.pdf

zadania klasa 0a-10.pdf     zajęcia gr.0B.pdf    religia kl.0a i 0b.pdf   j.angielski 0a i 0b.pdf   karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf   rytmika 5-6 latków 12 tydz.pdf

 

KLASA I

zajęcia klasa I 02-05.06.pdf    religia kl.I 02-05.06.pdf    j.angielski kl.I.pdf    WF kl.I.pdf

 

KLASA II

Zajęcia dla klasy II.pdf       religia kl.II 02-05.06.pdf   j.angielski kl.2.pdf

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl.II.pdf

 

KLASA III

zajęcia kl. III 02.06.2020.pdf    j.angielski kl.2.pdf    religia kl.III.pdf    kl.III zajęcia 03.06.pdf    Zajęcia 04.06.2020.pdf     krzyżówka 1.jpg    zajęcia 05.06.2020.pdf

zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl.III.pdf

Indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl.III.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf    kl.I.pdf    kl.II.pdf     kl.III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

kl.0-I 02-05.06.pdf      kl.III-VI 02-05.06.pdf

 

LOGOPEDIA

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI.pdf

ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE I UTRWALAJĄCE GŁOSKI.pdf

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XI  25.05. - 29.05.2020

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zadania dla 3 i 4latków 25.05-29.05.pdf   j.angielski dla 3-, 4- latków.pdf     karta pracy z j. angielskiego dla 3-,4 -latków.pdf         religia 3-4latki 25-29.05.pdf  rytmika 3-4 latki 11 tydz.pdf  

j.angielski dla 0a i 0b.pdf     karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf  rytmika 5-6 latki 11 tydz.pdf

zajęcia klasa 0a-9.pdf    zajęcia kl.0b 25-29.05.pdf    MANDALE kl.0b.pdf   religia kl.0a i 0b.pdf

 

KLASA I

materiały kl.I 25-29.05.pdf    religia kl.I 25-29.05.pdf    j.angielski kl. I.pdf    WF kl.I.pdf

 

 

KLASA II

zadania klasa II  25.05.-29.05.2020r.pdf      religia kl.II 25-29.05.pdf     j.angielski kl.2.pdf

zajęcia rewalidacyjne kl. II .pdf    zaj. rewalidacyjne kl.II cz. 2.pdf

 

KLASA III

j.angielski kl.3.pdf    Zajęcia kl. III 25.05.2020.pdf     religia klasa 3.pdf    zajęcia kl. III 26.05.2020.pdf    Zajęcia kl. III 27.05.2020.pdf    Zajęcia kl. III 28.05.2020.pdf   religia kl. III 28.05 .pdf     Zajęcia kl.III 29.05.2020.pdf

Indywidualna gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla ucznia kl.III.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf      kl.I.pdf    kl.II.pdf    kl.III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. rozw. komp. społ. gr. 0-I.pdf        zaj. rozw. komp. społ. gr. III-VI.pdf

 

LOGOPEDIA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA.pdf

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ X  18.05. - 22.05.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

j.angielski dla 3-, 4- latków.pdf      zadania dla 3 i 4latków-18.05.2020-22.05.2020.pdf.   religia 3-4latki 18-22.05.pdf  rytmika 3-4 latki 10tydz.pdf

j.angielski dla 0a i 0b.pdf    karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf  zajęcia kl.0a-8.pdf    zajęcia kl.0B-18.22.05.pdf     religia kl. 0a i 0b 18-22.05.pdf  rytmika 5-6 latki 10tydz.pdf

 

KLASA I

materiały kl.I 18-22.05.pdf     religia kl.I 18-22.05.pdf     j. angielski kl.1.pdf    WF kl.1.pdf

 

KLASA II

j.angielski kl.2.pdf    zadania kl. II 18- 22.05.2020r.pdf    religia klasa II.pdf

zajęcia rewalidacyjne kl.II-18.05.pdf     zajęcia rewalidacyjne kl. II - 21.05.pdf

 

KLASA III

j.angielski kl.3.pdf     Zajęcia kl.3 18.05.2020.pdf    religia kl.III.pdf    Zajęcia kl. III 19.05.2020.pdf     Zajęcia kl. III 20.05.2020.pdf    Zajęcia kl. III 21.05.2020.pdf      religia kl.III 21.05.pdf   Zajęcia 22.05.2020.pdf    Edukacja polonistyczna -notatka do zeszytu.pdf

indywidualne zajęcia rewalidacyjne kl.III 18-22.05.pdf

Indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. III.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf     kl.1.pdf     kl.2.pdf    kl.3.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. rozw. komp. społ.- gr. 0-I.pdf       zaj. rozw. komp. społ.- gr.III-VI.pdf

 

LOGOPEDIA

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ IX  11.05. - 15.05.2020

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zadania dla 3 i 4latków 11.05.20-15.05.2020.pdf     j.angielski dla 3- i 4- latków.pdf    karta pracy z j.angielskiego dla 3-, 4- latków.pdf    religia 3-4latki 11-15.05.pdf   rytmika 3-4 latków 9 tydz.pdf

j. angielski dla 0a i 0b, pdf    karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf    religia kl.0a i 0b.pdf

zadania klasa 0a-7.pdf     zadania kl.0B 11-15.05.pdf     rytmika 5-6 latków 9 tydz.pdf

 

KLASA I

klasa I zadania 11-15.05.pdf      religia kl.I 11-15.05.pdf    j. angielski kl.I 11-15.05.2020.pdf    wf kl.1 11-15.05.2020.pdf

 

KLASA II

religia kl.II 11-15.05.pdf     j.angielski kl.2.pdf     zadania klasa 2 11.05.-15.05.pdf

 

indywidualne zajęcia rewalidacyjne w kl.II 11.05.2020.pdf

indywidualne zajęcia rewalidacyjne w kl.II 14.05.2020.pdf

 

KLASA III

Zajęcia kl.III 11.05.2020.pdf    j.angielski kl.3.pdf     religia klasa III.pdf    Zajęcia kl.III 12.05.pdf    Zajęcia kl. III 13.05.2020.pdf   Zajęcia kl.III 14.05.2020.pdf    Zajęcia 15.05.2020.pdf   KODOWANIE.jpg

indywidualna gimnastyka kor. - kom. kl. III 13.05.20.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf       kl. I .pdf    kl. 2.pdf    kl. 3.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. rozw. komp. społ. kl. 0-I (11-15.05).pdf      zaj. rozw. kom. społ. kl. III-VI (11-15.05).pdf

 

LOGOPEDIA

GRYMASY, BAJKI I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ VIII  04.05. - 08.05.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zadania dla 3 i 4latków 04.05- 08.05.2020.pdf    j.angielski dla 3-, 4- latków.pdf    religia 3-4latki 04-08.05.pdf  rytmika 3-4 latków 8 tydz.pdf  rytmika 5-6 latków 8 tydz.pdf

zajęcia klasa 0a.pdf    j.angielski dla 0a i 0b.pdf    karta pracy z j.angielskiego dla 0a i 0b.pdf             

zajęcia kl.0B.pdf    religia kl.0a i 0b.pdf

 

KLASA I

kl.I 04-08.05.pdf      religia kl.I 04-08.05.pdf    j.angielski kl.1.pdf     wf kl.1 04-08.05.2020.pdf

 

KLASA II

religia kl.II 04-08.05.pdf     j.angielski kl.2.pdf     zajęcia klasa 2 -04.05-08.05.2020.pdf

indywidualne zaj. rewalidacyjne kl. II.pdf      zaj. rewalidacyjne - instrukcja wykonania zadania.pdf

indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla kl.II.pdf

 

KLASA III

Zajęcia 04.05.2020.pdf     j.angielski kl.3.pdf     religia kl. III -  04.05 i 07.05.pdf    Zajęcia 05.05.2020.pdf   Zajęcia 06.05.2020.pdf

zajęcia 07.05.2020.pdf     zajęcia 08.05.2020.pdf   Informatyka kodowanie.pdf

indywidualne zaj.rewalidacyjne kl.III.pdf

Indywidualne zajęcia gimnastyki kor.-kom. kl.III.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

kl.0.pdf     kl.I.pdf     kl.II.pdf     kl.III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. dla kl.0-I 04-08.05.pdf     zaj. dla kl. III-VI 04-08.05.pdf

 

LOGOPEDIA

ZABAWY I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE-GŁOSKI DŹWIĘCZNE.pdf

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ VII  27.04 - 30.04.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

religia 3-4latki 27-30.04.pdf    j. angielski dla 3-, 4- latków.pdf      karta pracy z j. angielskiego dla 3-, 4- latków. pdf

zadania dla 3 i 4latków 27-30.04.2020.pdf

j. angielski dla 0a i 0b.pdf    karta pracy z j. angielskiego dla 0a i 0b.pdf     religia klasa 0a i 0b 27-30.04.pdf

rytmika 3-4latki 7 tydz.pdf     rytmika 5-6 latki-7 tydz.pdf

zajęcia klasa0a -5.pdf      kl.0b zadania 27-30.04.pdf    kl.0b zadania 29-30.04.pdf

 

KLASA I

materiały kl.I 27-30.04.pdf       religia kl.I 27-30.04.pdf    wf kl.1 27-30.04  PN.pdf     j.angielski kl.1 27-30.04.2020.pdf

 

KLASA II

religia kl.II 27-30.04.pdf       klasa II tydzień 27.04-30.04.2020r.pdf    j. angielski kl.2.pdf

indywidualne zaj.rewalidacyjne kl.2.pdf     indywidualne zaj.rewalidacyjne kl.2 - II.pdf     indywidualne zaj. rewalidacyjne kl.2 -percepcja wzrokowa- różnice.pdf

 

KLASA III

Zajęcia 27.04.2020.pdf      wychowanie fizyczne.pdf   j. angielski kl.3.pdf    religia kl. III.pdf     Zajęcia 28.04.2020.pdf     Zajęcia 29.04.2020.pdf     Zajęcia 30.04.2020p.pdf    religia 30.04.-Komunia Śwęta.pdf

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniem kl.III.pdf

Indywidualna gimnastyka kor.-komp. kl.III 29.04.2020.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

oddziały przedszkolne.pdf     klasa I.pdf     klasa II.pdf     klasa III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

kl.0-I 27-30.04.pdf      kl. III -VI 27-30.04.pdf

 

GRA LOGOPEDYCZNA KÓŁKO I KRZYŻYK.pdf

Z LOGOPEDIĄ JEST WESOŁO.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ VI  20.04 - 24.04.2020

W związku z przełożeniem terminu egzaminu ósmoklasistów zajęcia w tym tygodniu odbywają się bez zmian - zgodnie z planem.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

J. angielski dla dzieci 3- i 4- letnich.pdf

klasa0a-4.pdf   klasa0a-4 dodatkowo.pdf   Religia oddziały przedszkolne.pdf    J.angielski 0a i 0b.pdf     J.angielski- karta pracy dla 0a i 0b.pdf       religia kl.0-23.04.pdf

 

KLASA I

materiał kl.I 20-24.04.pdf       religia kl.I 20-24.04.pdf      wf kl.1 20-24.04.pdf      kl.1 j.angielski 23.04.2020.pdf

 

KLASA II

religia kl.II 20-24.04.pdf     klasa II 20.04-24.04.pdf     j. angielski.pdf

zaj. rewalidacyjne kl.II-Kodowanie.pdf       indywidualne zaj.rewalidacyjne kl.II.pdf

 

KLASA III

Zajęcia 20.04.2020.pdf      rozwiązanie zagadki wyrazowej.jpg     j. angielski.pdf    Zajęcia 21.04.2020.pdf

Indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjnej kl.II.pdf     Zajęcia 22.04.pdf      Zajęcia 23.04.2020.pdf        religia kl.III.pdf

Infomratyka- kodowanie gra.pdf      Zajęcia 24.04.20.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zaj. kor.-kom. kl.0.pdf     zaj. kor.-kom. kl.I.pdf       zaj. kor.-kom. kl.II.pdf        zaj. kor.-kom. kl.III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

kl.0-I (20-24.04).pdf       kl.III-VI(20-24.04).pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ V  15.04 - 17.04.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

j. angielski dla dzieci 3- i 4- letnich.pdf   j. angielski - karta pracy dla 3-, 4- latków.pdf

zajęcia 0a.pdf    zajęcia 0b.pdf     j. angielski 0a i 0b.pdf   j. angielski - karta pracy 0a i 0b.pdf

obrazek do pokolorowania z religii.jpg      zajęcia kl.0B 14.04-16.06.pdf

KLASA I

materiały kl. I 15-17.04.pdf   wf kl. I 15.04.pdf

 

KLASA II

religia kl.II.pdf      klasa II 15.04-17.04.pdf

indywidualne zaj. rewalidacyjne 1.pdf      indywidualne zaj. rewalidacyjne 2.pdf

 

KLASA III

zajęcia kl. III 15.04.pdf   notatka do zeszytu.pdf    zadanie.pdf    zajęcia kl. III 16.04.pdf     notatka do zeszytu 16.04.pdf

religia.pdf      zajęcia kl. III 17.04.pdf     informatyka - kodowanie 17.04.pdf

Indywidualna gimnastyka korekcyjna.pdf    

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zaj. kor.-kom. kl.I.pdf          zaj. kor.-kom. 0a i 0b          zaj. kor.-kom. kl.III-IV.pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

kl. 0-I.pdf    kl. III-IV.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ IV  06.04 - 08.04.2020

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Język angielski dla dzieci 3- i 4- letnich. pdf    karta pracy z j. angielskiego dla dzieci 3- i 4- letnich

Zajęcia grupa 0a    Zajęcia grupa 0b    Język angielski dla 0a i 0b   karta pracy z j. angielskiego dla 0a i 0b   religia dla 0a i 0b.jpg

 

KLASA I

JĘZ. ANGIELSKI KL.I  06-8.04.pdf       klasa I 06-08.04.2020.pdf   wf kl. I 07.04.pdf

 

KLASA II

JĘZ. ANGIELSKI KL.II 06-8.04.pdf       klasa II 06-08.04.pdf      religia kl.II.pdf

indywidualne zaj. rewalidacyjne 06.04. 1.pdf   indywidualne zaj. rewalidacyjne 06.04.  2.pdf

 

KLASA III

JĘZ. ANGIELSKI KL.III 06-8.04.pdf     religia klasa.3.pdf     ZAJĘCIA kl. III 06.04.pdf   ZAJĘCIA kl. III 07.04.pdf   ZAJĘCIA kl. III 08.04.pdf

Indywidualna gimnastyka korekcyjna.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zaj. kor.- kom. dla oddziałów przedszkolnych.pdf    zaj. kor.-kom. kl. I.pdf         zaj. kor.-kom. kl. II-III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

zaj. dla oddziałów 0.pdf

 

GRA LOGOPEDYCZNA.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ III - 30.03. - 03.04.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

j. angielski dla dzieci 3-, 4- letnich.pdf  j. angielski - karta pracy dla dzieci 3-, 4- letnich.pdf

Grupa 0a.pdf  Grupa 0b.pdf    j. angielski dla 0a i 0b.pdf    j. angielski - karta pracy.pdf

religia dla 0a i 0b

KLASA I

klasa.I.pdf  wf kl. I 30.03.-03.04.pdf   JĘZ.ANGIELSKI.pdf

 

KLASA II

religia kl_II.pdf       Klasa II.pdf      JĘZ. ANGIELSKI.pdf

indywidualne zaj. rewalidacyjne 30.03 I.pdf  indywidualne zaj. rewalidacyjne 30.03 II.pdf

indywidualne zaj. rewalidacyjne 02.04.I    indywidaulne zaj. rewalidacyjne 02.04. II.jpg

 

KLASA III

Zaj. 30 marca kl.3.pdf   Notatka do lekcji 30.03.pdf   Piramida zdrowego odżywiania.pdf   Ćwiczenia do zrobienia kl.3.pdf   Dla chętnych dzieci z kl. 3.pdf    JĘZ.ANGIELSKI.pdf   zajęcia 31.03. klasa3.pdf    zajęcia 01.04 klasa 3.pdf   zajęcia 02.04. klasa3.pdf

zajęcia 03.04. kl.3.pdf   informatyka kl. 3.pdf  wf klasa 3.jpg

Indywidualna gimnastyka korekcyjna.pdf

religia kl.3.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zaj.korekcyjno-kompensacyjne dla oddziałów 0a i 0b.pdf

zaj.korekcyjno-kompensacyjne dla kl.I-III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

kl.0-I.pdf

kl. III-VI.pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ II - 23.03. - 27.03.2020

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Piosenki z j. angielskiego dla dzieci 3- i 4- letnich. 2.pdf

oddziały 0a i 0b.pdf

oddziały 0a i 0b - j. angielski.pdf karta pracy z j. angielskiego 1.jpg karta pracy z j. angielskiego 2.jpg kolorowanka z j. angielskiego.jpg

 

KLASA I

23-27 marca klasa I.pdf    karty pracy:  1.jpg     2.jpg     3.jpg    4.jpg    5.jpg   6.jpg   7.jpg   8.jpg    9.jpg   10.jpg   11.jpg

j. angielski (23-27_03).pdf  wf kl.1 tydz.2.pdf

 

KLASA II

religia kl.II.pdf      język angielski kl. 2 (23-27.03).pdf       23-27 marca klasa 2 .pdf

zajęcia rewalidacyjne kl. II   Percepcja wzrokowa- kostki.pdf    percepcja wzrokowa- wyższy poziom.pdf    rakieta2.pdf   umiem-liczyc.pdf

 

KLASA III

Dyktando.pdf     karta pracy 1. kl.3.pdf   karta pracy 2_kl. 3.pdf  karta pracy 3. kl.3.pdf    karta pracy 4. kl.3.pdf    karta pracy 5.kl.3.pdf  karta pracy 6 kl.3.pdf  język angielski klasa 3 (23-27_03).pdf  religia  kl.3.pdf    informatyka kl.3.pdf

Indywidualna gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 23-27 03 2020.pdf

indywidualne zajęcia rewalidacyjne na okres do 08.04.pdf

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.pdf

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. I.pdf

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. II-III.pdf

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

ćwiczenia do zajęć rozwijających kompetencje społeczne.pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf