NAUKA W DOMU IV-VIII

Uczniowie każdej klasy realizują zadania zgodnie z tygodniowym planem przed zawieszeniem zajęć. Pracujcie systematycznie, powodzenia.

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XV - 22.06. - 25.06.2020

KLASA IV

j.angielski kl.4.pdf    przyroda.pdf    technika klasa IV.pdf    religia 4.pdf    język polski klasa IV-15.pdf  muzyka 15 tydz.pdf  plastyka 15 tydz.pdf  wdż 15 tydz.pdf  matematyka -15t.pdf  informatyka  IV .pdf

 

KLASA VA

geografia kl.V-15.pdf    j.angielski Va.pdf    historia Va.pdf    j.polski kl.Va.pdf    matematyka   biologia kl.5a.pdf    religia 5.pdf  muzyka 15 tydz.pdf  wdż 15 tydz.pdf  informatyka   Vdocx  Technika  15t.pdf  Technika  karta pracy.pdf

 

dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczennicy kl. Va.pdf

 

KLASA VB

geografia kl.V-15.pdf    j.angielski Vb.pdf    historia Vb.pdf    j.polski kl.Vb.pdf    matematyka   biologia kl.5b.pdf    religia 5.pdf  muzyka 15 tydz.pdf  plastyka 15 tydz.pdf  wdż 15 tydz.pdf   Informatyka 15.pdf  Technika 15.pdf  Technika karta pracy .pdf

 

KLASA VIA

geografia kl.VI-15.pdf    historia VIa.pdf    j.polski kl.VIa.pdf   j.angielski kl.6.pdf    technika klasa VI.pdf  plastyka 15 tydz.pdf  matematyka - 15t.pdf

 

KLASA VIB

geografia kl.VI -15.pdf    historia VIb.pdf   j.angielski kl.6.pdf    matematyka   biologia 6b.pdf    technika klasa VI.pdf    język polski klasa VIb-15.pdf  plastyka 15 tydz.pdf    zajęcia z wychowawcą.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

historia ZŚN.pdf    j.polski ZŚN.pdf    j.angielski ZŚN.pdf  matematyka zśn 15t.pdf    geografia kl.VI -15.pdf

 

KLASA VII

geografia kl.VII-15.pdf    j.angielski kl.7.pdf    historia VII.pdf    biologia kl.7.pdf    język polski klasaVII-15.pdf  muzyka 15 tydz.pdf  wdż 15 tydz.pdf   matematyka -15t.pdf

 

KLASA  VIII

historia VIII.pdf    j.angielski VIII.pdf    biologia kl.8.pdf    EDB kl.VIII.pdf    język polski klasa VIII-15.pdf  wos 15 tydz.pdf  matematyka  -15t.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl. VIb.pdf    WF kl. VII.pdf    WF kl. VIII.pdf

WF klasy: IV, Va, Vb, VIa .pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

klasa IV.pdf    klasa V.pdf    klasa VI.pdf    klasa VII.pdf    klasa VIII.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

UTRWALAJĄCE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego dla kl. Va i Vb.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego dla kl. VIa i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z matematyki 15t.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło polonistyczne.pdf

koło matematyczne p. E. Leśniczuk.pdf

koło techniczne 15t.pdf

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XIV - 15.06. i 19.06.2020

(16, 17, 18 czerwca - egzaminy ósmoklsistów - dni wolne od zajęć dydaktycznych)

 

KLASA IV

historia IV.pdf    religia 4.pdf   matematyka kl IV.pdf  muzyka 14 tydz.pdf    przyroda 15.06.pdf   język polski klasa IV-14.pdf

 

KLASA VA

j.angielski 5a.pdf    matematyka 5a.pdf    religia V.pdf   muzyka 14 tydz.pdf   plastyka 14 tydz.pdf    j.polski   technika 14 tydz.pdf

 

KLASA VB

j.angielski 5b.pdf  historia 5b.pdf  matematyka 5b.pdf  geografia kl.Vb-14.pdf   religia V.pdf   j.polski Vb.pdf  technika 14 tydz(1).pdf  informatyka 14 tydz.pdf

 

KLASA VIA

matematyka kl VIa.pdf    plastyka 14 tydz.pdf    j.angielski kl.6.pdf    j.polski VIa.pdf   plastyka 14 tydz(1).pdf    religia kl.VI.pdf

 

KLASA VIB

historia 6b.pdf    matematyka 6b.pdf    geografia kl.VIb-14.pdf  muzyka 14 tydz.pdf    j.angielski kl.6.pdf    język polski klasa VIb-14.pdf   religia kl.VI.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

historia ZŚN.pdf   matematyka ZŚN.pdf    j.polski ZŚN.pdf   

 

KLASA VII

historia VII.pdf      j.angielski kl.7.pdf   matematyka kl VII.pdf    język polski klasa VII-14.pdf   muzyka 14 tydz.pdf   plastyka 14 tydz.pdf    religia kl.VII.pdf   

 

KLASA  VIII

historia VIII.pdf    biologia 8.pdf    geografia kl.VIII - 14.pdf   matematyka kl VIII.pdf    język polski klasa VIII-14.pdf    religia kl.VIII.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF VIB.pdf    WF VII.pdf    WF VIII.pdf

WF kl. IV i Va.pdf   WF kl Vb .pdf   WF VIa.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl.VI.pdf    kl.VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozw. komp. społ.-emocj. gr.III-VI.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ZABAWY I BAJKI LOGOPEDYCZNE.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl. Va i Vb.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XIII - 08.06. - 10.06.2020

KLASA IV

matematyka IV 13t.pdf     religia 4.pdf    j.angielski kl.4.pdf    przyroda 08.06.pdf  muzyka kl IV 13 tydz.pdf  wdż kl IV 13 tydz.pdf    Technika kl.IV 8-10.06.pdf    język polski kl.IV-14.pdf  informatyka kl IV 13 tydz.pdf

 

KLASA VA

technika kl. V.pdf    historia 5a.pdf    j.angielski 5a.pdf   religia 5.pdf    j.polski 5a.pdf   geografia kl.Va-13.pdf    matematyka  biologia 5a.pdf    wdż kl Va 13 tydz.pdf  

zajęcia dodatkowe z j.angielskiego dla uczennicy kl.Va.pdf  

zajęcia indywidualne z j.polskiego dla uczennicy kl.Va-14.pdf

zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczennicy kl.5a.pdf

 

KLASA VB

technika kl V pdf    historia 5b.pdf    j.angielski 5b.pdf    religia 5.pdf   j.polski 5b.pdf   muzyka kl Vb 13 tydz.pdf   wdż kl Vb 13 tydz.pdf    matematyka  biologia 5b.pdf

 

KLASA VIA

matematyka kl. VIa.pdf    historia 6a.pdf    j.polski 6a.pdf     j.angielski kl.6.pdf   geografia kl.VIa-13.pdf    Technika kl.VI.pdf    religia kl.VI.pdf

 

KLASA VIB

historia 6b.pdf    j.angielski kl.6.pdf    geografia kl.VIb-13.pdf   Technika kl.VI.pdf    język polski kl.VIb-14.pdf    matematyka  biologia 6b.pdf    religia kl.VI.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

matematyka 13t.pdf     historia ZŚN.pdf    j.polski ZŚN.pdf    j.angielski ZŚN.pdf    geografia ZŚN-13.pdf     

 

KLASA VII

matematyka kl VII 13t.pdf   j.angielski kl.7.pdf     historia 7.pdf    geografia kl.VII-13.pdf   okolice Konina-mapka dla kl.VII.pdf    jezyk polski kl.VII-14.pdf    religia kl.VII.pdf

 

KLASA  VIII

matematyka kl VIII 13t.pdf    historia 8.pdf    j.angielski 8.pdf   EDB 8.pdf    język polski kl.VIII-14.pdf   religia kl.VIII.pdf    j.niemiecki 8.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl.VIb.pdf   WF kl.VII.pdf    WF kl.VIII.pdf

WF klasy IV, Va, Vb, VIa.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl.IV.pdf    kl.V.pdf    kl.VI.pdf    kl.VII.pdf    kl.VIII.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI.pdf    ćwiczenia logopedyczne.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego dla kl.5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.VIa i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.VIb.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło matematyczne kl VII p. E. Leśniczuk .pdf

koło techniczne 13. tydz

Koło polonistyczne kl.5a i 5b.pdf

Koło matematyczne kl.6a.pdf

 

 

Uczniowie każdej klasy realizują zadania zgodnie z tygodniowym planem przed zawieszeniem zajęć. Pracujcie systematycznie, powodzenia.

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XII - 02.06. - 05.06.2020

KLASA IV

Przyroda 04.06.pdf    technika kl.IV.pdf    historia kl.IV.pdf    religia kl.IV.pdf   j.angielski kl.4.pdf    język polski klasa IV-12.pdf  matematyka kl IV 12.pdf  plastyka 12 tydz.pdf  wdż 12 tydz.pdf  godzina  z wychowawcą.pdf  informatyka 12 t.pdf

 

KLASA VA

matematyka biologia 5a.pdf    j.polski kl.5a.pdf   j.angielski kl.5a.pdf    historia kl.5a.pdf   religia kl.V.pdf   geografia kl.V-12.pdf  muzyka 12 tydz.pdf  plastyka 12 tydz.pdf  wdż 12 tydz.pdf  informatyka 12t.pdf

indywidualne zajęcia z matematyki z uczennicą kl.Va.pdf

zaj. dodatkowe z j.angielskiego dla uczennicy kl.Va.pdf

Zajęcia indywidualne z j.polskiego z uczennicą kl.Va-12.pdf

 

KLASA VB

matematyka biologia 5b.pdf    j.polski kl.5b.pdf    j.angielski kl.5b.pdf    historia kl.5b.pdf    religia kl.V.pdf   geografia kl.V-12.pdf  muzyka 12 tydz.pdf  plastyka 12 tydz.pdf  wdż 12 tydz.pdf  informatyka 12t.pdf

 

KLASA VIA

biologia 6a.pdf    technika klasa VI.pdf    religia VI.pdf    j.polski kl.6a.pdf    historia kl.6a.pdf   j.angielski kl.6.pdf   geografia kl.VIa-12.pdf  matematyka VIa -12.pdf  muzyka 12 tydz.pdf  

 

KLASA VIB

matematyka biologia 6b.pdf     technika klasa VI.pdf    religia VI.pdf   historia kl.6b.pdf   j.angielski kl.6.pdf    język polski klasa VIb-12.pdf    zajęcia z wychowawcą kl.VIb.pdf  muzyka 12 tydz.pdf  plastyka 12 tydz.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

biologia ZŚN.pdf    j.polski ZŚN.pdf    j.angielski ZŚN.pdf    geografia ZŚN-12.pdf  matematyka -12.pdf

 

KLASA VII

biologia 7.pdf    religia VII.pdf    historia kl.7.pdf    j.niemiecki kl.7.pdf   j.angielski kl.7.pdf   język polski klasa VII-12.pdf   geografia kl.VII-12.pdf  matematyka kl VII -12.pdf  plastyka 12 tydz.pdf  wdż 12 tydz.pdf

 

KL. VIII

biologia 8.pdf    religia VIII.pdf    historia kl.8.pdf    j.angielski kl.8.pdf    EDB kl.VIII.pdf    j.niemiecki kl.8.pdf   język polski klasaVIII-12.pdf    geografia kl.VIII-12.pdf  matematyka kl VIII.-12pdf   wos 12 tydz.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl.VIb.pdf      WF kl.VII.pdf     WF kl.VIII.pdf

WF kl IV 12t.pdf    WF kl Vab 12t.pdf  WF kl VIa.pdf

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl.IV.pdf     kl.V.pdf    kl.VI.pdf     kl.VII.pdf     kl.VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kl. III-VI 02-05.06.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI.pdf

ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE I UTRWALAJĄCE GŁOSKI.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl. 5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl. 6a i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiegokl. 5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.VIb-12.pdf

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl VIII.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczne kl.VIa.pdf

Koło polonistyczne kl. 5a i 5b.pdf

Koło matematyczne kl VII.pdf

Koło techniczne 12 tydz.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ XI - 25.05. - 29.05.2020

 

KLASA IV

język polski klasa IV- 11(poniedziałek,wtorek).pdf   j.angielski kl.4.pdf   historia kl.4 .pdf  przyroda 25.05, 28.05.pdf  Technika kl.IV.pdf  religia kl.IV.pdf  matematyka (pn i wt).pdf  informatyka kl IV 11t.pdf  muzyka 11 tydz.pdf  plastyka 11 tydz.pdf  wdż 11 tydz.pdf     język polski klasa IV-11(środa,czwartek,piątek).pdf  kl IV matematyka II cz.pdf

 

KLASA VA

matematyka  biologia 5a.pdf    religia kl.Va.pdf    j.polski 5a.pdf    geografia kl.V-11.pdf  informatyka kl Va 11t.pdf   technika 11 tydz.pdf  muzyka 11 tydz.pdf  plastyka 11 tydz.pdf  wdż kl Va chłopcy 11 tydz.pdf    historia kl.Va.pdf    j.angielski kl.Va.pdf

 

indywidualne zajęcia z matematyki dla uczennicy kl.Va.pdf

indywidualne zajęcia z j.angielskiego z uczennicą kl.Va.pdf

Zajęcia indywidualne z j.polskiego z uczennicą kl. Va-11.pdf

 

KLASA VB

matematyka biologia 5b.pdf   religia kl.Va.pdf   j.polski 5b.pdf   geografia kl.V-11.pdf  informatyka  kl Vb 11t.pdf   technika 11 tydz.pdf   muzyka 11 tydz.pdf  plastyka 11 tydz.pdf  wdż chłopcy 11 tydz.pdf    j.angielski kl.Vb.pdf    historia kl.Vb.pdf

 

KLASA VIA

biologia 6a.pdf   j.angielski kl.6.pdf    technika kl.VI.pdf    j.polski kl.6a.pdf    matematyka (pn i wt).pdf    geografia kl.VI-11.pdf  muzyka 11 tydz.pdf  plastyka 11 tydz.pdf    religia VI.pdf    historia kl.VIa.pdf  kl VIa matematyka II cz.pdf    religia kl.VI 28.05.pdf

 

KLASA VIB

jezyk polski klasa VIb-11 (poniedziałek,wtorek).pdf    matematyka  biologia 6b.pdf    j.angielski kl.6.pdf    technika kl.VI.pdf    geografia kl.VI-11.pdf     zajęcia z wychowawcą kl. 6b - zachowanie.pdf   muzyka 11 tydz.pdf    plastyka 11 tydz.pdf    religia VI.pdf   historia kl.VIb.pdf     język polski klasa VIb-11(środa,czwartek piątek).pdf      religia kl.VI 28.05.pdf

 

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

biologia ZŚN.pdf    historia ZŚN.pdf     j.polski ZŚN.pdf   geografia kl.VIb ZŚN-11.pdf    j.angielski ZŚN.pdf  zśn matematyka.pdf

 

KLASA VII

jezyk polski klasa VII-11 (poniedziałek,wtorek).pdf    biologia 7.pdf    j.angielski kl.7.pdf   matematyka (pn i wt).pdf    geografia kl.VII-11.pdf    muzyka 11 tydz.pdf   plastyka 11 tydz.pdf    wdż kl VII dziewcząt 11 tydz.pdf    religia VII.pdf    historia kl.VII.pdf   język polski klasa VII-11(środa,piątek).pdf   kl VII matematyka II cz.pdf    j.niemiecki kl.7 28.05.20.pdf   religia kl.VII 28.05.pdf

 

KL. VIII

język polski klasa VIII-11 (poniedziałek,wtrorek).pdf      biologia kl.8.pdf   matematyka (pn i wt).pdf    geografia kl.VIII-11.pdf    EDB kl.8.pdf  wos 11 tydz.pdf     religia VIII.pdf    j.angielski kl.VIII.pdf    historia kl.VIII.pdf    j.niemiecki 26.05.20 kl.8.pdf    język polski klasa VIII-11(środa,czwartek,piątek).pdf  kl VIII matematyka II cz.pdf    religia kl.VIII 28.05.pdf

Informator ZSGE 2020-2021-oferta edukacyjna.pdf

OFERTA ZSCKU ULOTKI KIERUNKOWE 2020..pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl IV 11 t.pdf   WF kl Vab 11 t.pdf  WF kl VIa 11 t.pdf

WF kl.6b.pdf      WF kl.7.pdf     WF kl.8.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl.IV.pdf     kl. V.pdf     kl.VI.pdf    kl.VII.pdf     kl.VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozw. komp. społ. gr. III-VI.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

TERAPIA LOGOPEDYCZNA.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego kl.5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.6a i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl.5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl. VIb-11.pdf

zajęcia wyrównawcze  z matematyki kl VIa.pdf

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczne kl.VIa.pdf

Koło polonistyczne kl. 5a i 5b.pdf

Koło techniczne 11tydz.pdf

 

 

 

Uczniowie każdej klasy realizują zadania zgodnie z tygodniowym planem przed zawieszeniem zajęć. Pracujcie systematycznie, powodzenia.

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ X - 18.05. - 22.05.2020

 

KLASA IV

informatyka kl IV 10t.pdf    matematyka kl IV 10t.pdf    j.angielski kl.4.pdf    historia kl.4.pdf    religia kl.4.pdf   przyroda 18.05 i 21.05.pdf   język polski klasa IV-10.pdf   muzyka 10tydz.pdf   plastyka 10tydz.pdf   wdż 10tydz.pdf   technika kl.IV.pdf

 

KLASA VA

informatyka Kl Va 10t.pdf  technika kl Va 10t.pdf  karta-pracy-pismo-techniczne.pdf    historia kl.5a.pdf     j.angielski kl.5a.pdf     religia kl.5a.pdf     geografia kl.V-10.pdf    j.polski 5a.pdf    matematyka  biologia 5a.pdf  muzyka Va 10tydz.pdf  plastyka Va 10tydz.pdf  wdż Va wszyscy 10tydz.pdf

indywidualne zajęcia z j.angielskiego z uczennicą kl.5a.pdf

indywidualne zajęcia z matematyki z uczennicą kl.5a.pdf

Zajęcia indywidualne z j.polskiego z uczennicą kl.5a-10.pdf

 

KLASA VB

informatyka kl Vb 10t.pdf  technika kl Vb 10t.pdf  karta-pracy-pismo-techniczne.pdf    historia kl.5b.pdf    j.angielski kl.5b.pdf    religia kl.5b.pdf    geografia kl.V-10.pdf    j.polski 5b.pdf    matematyka   biologia 5b.pdf  muzyka Vb 10tydz.pdf  plastyka Vb 10tydz.pdf  wdż Vb wszyscy 10tydz.pdf

 

KLASA VIA

matematyka kl VIa 10t.pdf    j.angielski kl.6.pdf    historia kl.6a.pdf    geografia kl.VI-10.pdf    j.polski kl.6a.pdf    biologia 6a.pdf   muzyka VIa 10tydz.pdf   plastyka VIa 10tydz.pdf    technika kl.VI.pdf   zał. nr 1-technika.pdf    zał. nr 2-technika.pdf    religia.pdf

religia 21.05. kl.VI.pdf

KLASA VIB

j.angielski kl.6.pdf   historia kl.6b.pdf    geografia kl.VI -10.pdf   matematyka  biologia 6b.pdf    język polski klasa VIb-10.pdf   muzyka VIb 10tydz.pdf   plastyka VIb 10tydz.pdf       technika kl.VI.pdf   zał. nr 1-technika.pdf    zał. nr 2-technika.pdf    religia.pdf     religia 21.05. kl.VI.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

matematyka 10t.pdf     j.angielski ZŚN.pdf    historia ZŚN.pdf    geografia kl.VIb ZŚN-10.pdf   j.polski ZŚN.pdf    biologia ZŚN.pdf

 

KLASA VII

matematyka kl VII 10t.pdf    j.angielski kl.7.pdf    historia kl.7.pdf    geografia kl.VII-10.pdf    biologia 7.pdf   język polski klasa VII-10.pdf

muzyka VII 10tydz.pdf    plastyka VII 10tydz.pdf  wdż VII chłopcy 10tydz.pdf    religia.pdf    j.niemiecki kl.7 21.05.2020.pdf    religia kl.VII 21.05.pdf

 

KL. VIII

matematyka kl VIII 10t.pdf     edb kl.8.pdf    historia kl.8.pdf    j.angielski kl.8.pdf     geografia kl.VIII-10.pdf    biologia kl.8.pdf    język polski klasa VIII-10.pdf    wos VIII 10tydz.pdf    religia.pdf     j.niemiecki kl.8 -19.05.pdf     religia kl.VIII 21.05.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl.IV, kl.Va, kl.Vb  kl. VIa 10t.pdf

WF kl.6b.pdf   WF kl.7.pdf     WF kl.8.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl.4 .pdf      kl.5 .pdf     kl.6 .pdf    kl.7 .pdf    kl.8 .pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozw. komp. społ. gr_III-VI.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl VIII 10t.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego kl.5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.6a i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.VIb-10.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło matematyczne p. E. Leśniczuk 10t.pdf

koło polonistyczne kl.5a i 5b.pdf

koło matematyczne kl.6a.pdf

koło techniczne kl IV 10t.pdf

koło matematyczne kl  VII.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ IX - 11.05. - 15.05.2020

 

KLASA IV

historia kl.4.pdf  matematyka kl IV 9t.pdf     Przyroda 11.05.pdf     j.angielski kl.4.pdf    religia kl.IV.pdf    język polski klasa IV-9.pdf  muzyka kl IV 9 t.pdf   plastyka kl IV 9 t.pdf  wdż kl IV 9t.pdf  informatyka kl IV 9t.pdf    technika kl.IV.pdf   Przyroda 14.05.pdf

  

KLASA VA

matematyka  biologia kl.5a.pdf     geografia kl.V-9.pdf     historia 5a.pdf     j. angielski 5a.pdf   religia Va.pdf    j. polski 5a.pdf  muzyka kl Va 9 tydz.pdf  plastyka kl Va 9 tydz.pdf  wdż kl Va dziewczynki 9 tydz.pdf  technika Va 9t.pdf  informatyka kl Va 9t.pdf

 

indywidualne zajęcia z matematyki z uczennicą kl.Va.pdf

indywidualne zajęcia z j. angielskiego z uczennicą kl.5a.pdf

Zajęcia indywidualne z j. polskiego dla uczennicy kl.Va-9.pdf

 

KLASA VB

matematyka  biologia kl.5b.pdf      geografia kl.V-9.pdf    historia 5b.pdf     j. angielski 5b.pdf    religia Vb.pdf    j.polski 5b.pdf  muzyka kl Vb 9tydz.pdf  plastyka kl Vb 9tydz.pdf  wdż kl Vb dziewczynki 9 tydz.pdf  technika kl Vb 9t.pdf  informatyka kl Vb 9t.pdf

 

KLASA VIA

biologia kl.6a.pdf      geografia kl.VI-9.pdf    historia 6a.pdf  j.angielski kl.6.pdf    matematyka kl VIa 9t.pdf     j. polski kl. 6a.pdf   muzyka kl VIa 9 tydz.pdf  plastyka kl VIa 9 tydz.pdf   religia kl.VI.pdf    technika kl.VIa.pdf    Informatyka kl. VIa-PDZ 6.pdf     zaj. z wychowawcą 15.05.pdf

 

KLASA VIB

matematyka  biologia kl.6b.pdf      geografia kl.VI-9.pdf    j.angielski kl.6.pdf    historia 6b.pdf    język polski klasa VIb-9.pdf  muzyka kl VIb 9 tydz.pdf   plastyka kl VIb 9 tydz.pdf    religia klasa VI.pdf    technika kl.VIb.pdf     Informatyka kl.6b PDZ 6.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

biologia ZŚN.pdf       geografia kl.VI-9.pdf     historia ZŚN.pdf     matematyka 9t.pdf    j. angielski ZŚN.pdf    j. polski ZŚN.pdf

 

KLASA VII

biologia kl.7.pdf      geografia kl.VII-9.pdf     historia 7.pdf    j.angielski kl.7.pdf    matematyka kl VII 9t.pdf    język polski klasa VII-9.pdf   muzyka kl VII 9 tydz.pdf   plastyka kl VII 9 tydz.pdf    wdz kl VII dziewczynki 9 tydz.pdf     j. niemiecki kl.7.pdf     religia kl. VII.pdf   Chemia kl.7 PDZ 12.pdf   Fizyka kl.7 PDZ 11.pdf   j.niemiecki 14.05.2020.pdf

 

KLASA VIII

biologia kl.8.pdf      geografia kl.VIII-9.pdf    historia 8.pdf     j. angielski 8.pdf   matematyka kl VIII 9t.pdf     EDB kl.8.pdf    język polski klasa VIII-9.pdf   wos kl VIII 9 tydz.pdf    religia kl.VIII.pdf    Chemia kl.8 PDZ10.pdf    Fizyka kl.8 PDZ 11.pdf   Informatyka kl.8 PDZ 6.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl.VIB  VII  VIII  11-15.05.2020.pdf

WF kl IV  Va  Vb  VIa  9 tydz.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl. 4.pdf      kl. 5.pdf     kl. 6.pdf    kl. 7.pdf    kl. 8.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozw. kom. społ. kl.III-VI(11-15.05).pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

GRYMASY, BAJKI I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. 5a i 5b.pdf  

zajęcia wyrównawcze z matematyki p. E Leśniczuk 9t.pdf

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. 5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. 6a i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl.VIb-9.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczne kl.VIa.pdf

Koło matematyczne . E. Leśniczuk 9t.pdf

Koło polonistyczne kl. 5a i 5b.pdf

Koło techniczne 9t.pdf

Koło przyrodnicze kl.5a i 5b- nr 6.pdf

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ VIII - 04.05. - 08.05.2020

 

KLASA IV

matematyka kl IV 8t.pdf   Informatyka kl IV 8t.pdf     język polski kl.IV- 8.pdf   technika kl IV 8t.pdf  BEZPIECZNY ROWERZYSTA.pdf

historia kl.4.pdf    j.angielski kl.4.pdf     przyroda 04.05.pdf  muzyka kl IV 8 tydz.pdf  plastyka kl IV 8 tydz.pdf  wdż kl IV 8 tydz.pdf

Przyroda 07.05.pdf

 

KLASA VA  

Informatyka kl Va 8t.pdf  Technika kl Va 8t.pdf     geografia kl.V -8.pdf   matematyka    biologia 5a.pdf    j.polski kl.5a.pdf    historia 5a.pdf     j.angielski 5a.pdf  muzyka kl Va 8 tydz.pdf  plastyka kl Va 8 tydz.pdf  wdż kl Va 8 tydz.pdf

 

Zajęcia indywidualne z j. polskiego z uczennicą kl. Va -8.pdf

Indywidualne zajęcia z matematyki z uczennicą kl.5a.pdf

zajęcia dodatkowe z j.angielskiego dla uczennicy kl.5a.pdf

 

KLASA VB

Informatyka kl Vb 8t.pdf  Technika Vb 8t.pdf     geografia kl.V-8.pdf     matematyka   biologia 5b.pdf     j.polski kl.5b.pdf     historia kl.5b.pdf     j.angielski 5b.pdf  muzyka kl Vb 8 tydz.pdf  plastyka kl Vb 8 tydz.pdf  wdż kl Vb 8 tydz.pdf

 

 

KLASA VIA  

matematyka kl VIa 8t.pdf      geografia kl.VI -8.pdf    biologia 6a.pdf     j.polski kl.6a.pdf    historia kl.6a.pdf   j.angielski kl.6.pdf   technika 8t.pdf   muzyka kl VIa 8 tydz.pdf  plastyka kl VIa 8 tydz.pdf     zaj. z wychowawcą 8.05.pdf

 

 

KLASA VIB

geografia kl.VI -8.pdf      język polski kl.VIb-8.pdf      matematyka   biologia 6b.pdf      historia kl.6b.pdf    j.angielski kl.6.pdf   technika 8t.pdf     muzyka kl VIb 8 tydz.pdf   plastyka kl VIb 8 tydz.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

matematyka 8t.pdf     geografia kl.VI -8.pdf     biologia ZŚN.pdf      j.polski ZŚN.pdf    historia ZŚN.pdf    j.angielski ZŚN.pdf

 

 

KLASA VII

matematyka kl VII 8t.pdf    geografia kl.VII-8.pdf     język polski kl.VII-8.pdf      biologia kl.7.pdf     Fizyka kl.7-PDZ 10.pdf     Chemia kl.7-PDZ 11.pdf     historia kl.7.pdf     j.angielski kl.7.pdf   muzyka kl VII 8 tydz.pdf  plastyka kl VII 8 tydz.pdf  wdż kl VII 8 tydz.pdf

 

 

KLASA VIII

matematyka kl VIII 8t.pdf    geografia kl.VIII-8.pdf     język polski kl.VIII- 8.pdf      biologia kl.8.pdf     historia kl.8.pdf    j.angielski kl.8.pdf    EDB kl.8.pdf   wos kl VIIII 8 tydz.pdf   j. niemiecki kl.8 05.05.pdf

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl IV, Va, Vb, VIa 8t.pdf

WF kl.6b.pdf    WF kl.7.pdf    WF kl.8.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

KL.IV.pdf      KL.V.pdf      KL.VI.pdf     KL.VII.pdf    KL.VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zajęcia dla kl. III-VI 04-08.05.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ZABAWY I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE-GŁOSKI DŹWIĘCZNE.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z matematyki  p. E. Leśniczuk 8t.pdf

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl.VIb-8.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.5a i 5b.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl.6a i ZŚN.pdf

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego kl.5a i 5b.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło matematyczene p. E. Leśniczuk 8t.pdf

koło polonistyczne kl.5a i 5b.pdf

koło chemiczne-Praca zdalna nr 4.pdf

koło techniczne 8t.pdf

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ VII - 27.04. - 30.04.2020

 

KLASA IV

matematyka kl IV.pdf      język polski klasaIV-7.pdf    religia kl.IV 27.04 i 30.04.2020.pdf    Przyroda 27.04.pdf    J.angielski kl.4.pdf  muzyka kl IV 7tydz.pdf  plasyka kl IV 7tydz.pdf   wdz kl IV 7tydz.pdf   Informatyka kl IV 7t.pdf   Przyroda 30.04.pdf

 

KLASA VA  

historia 5a.pdf    j.angielski  5a.pdf    religia kl.Va 27.04 i 30.04.pdf     j.polski kl.5a.pdf    geografia kl.V -7.pdf     matematyka i biologia 5a.pdf  wdż kl Va 7tydz.pdf    technika kl V .pdf  informatyka kl Va 7t.pdf

 

Zajęcia indywidualne z jęz.polskiego z uczennicą kl.Va-7.pdf

indywidualne zaj. z j.angielskiego z uczennicą kl.5a.pdf

Indywidualne zajęcia z matematyki z uczennicą kl.5a.pdf

 

KLASA VB

historia 5b.pdf     j.angielski 5b.pdf    religia kl.Vb 27.04 i 30.04.pdf    j.polski kl.5b.pdf   geografia kl.V -7.pdf    matematyka i biologia 5b.pdf  muzyka kl Vb 7tydz.pdf  plastyka kl Vb 7tydz.pdf  wdż kl Vb 7tydz.pdf   technika kl V.pdf

 

KLASA VIA

matematyka kl. VIa.pdf    historia kl.6a.pdf     j.polski kl.6a.pdf    geografia kl.VI -7.pdf     biologia 6a .pdf   j.angielski kl.6.pdf   Informatyka kl.6a PDZ 4.pdf     religia.pdf   muzyka kl VIa 7tydz.pdf  plastyka kl VIa 7tydz.pdf  technika kl VI 7t.pdf

 

KLASA VIB

język polski klasa VIb-7.pdf    historia kl.6b.pdf    geografia kl.VI -7.pdf    matematyka i biologia 6b.pdf    j.angielski kl.6.pdf  Informatyka kl.6b PDZ 4.pdf     religia.pdf    plastyka kl VIb 7tydz.pdf    Zaj. z wychowawcą 28.04.2020.pdf  technika kl VIb 7t.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

matematyka.pdf   historia ZŚN 6b.pdf     j.polski ZŚN.pdf    geografia kl.VI -7.pdf     biologia ZŚN.pdf    j.angielski ZŚN 30.04.2020.pdf

 

KLASA VII

matematyka kl. VII.pdf     język polski klasa VII -7.pdf     historia kl.7.pdf    geografia kl.VII -7.pdf    biologia 7.pdf

Chemia kl.7 PDZ 9.pdf    Fizyka kl.7 PDZ 8.pdf    Informatyka kl.7 PDZ 5.pdf     j.angielski kl.7.pdf    religia.pdf  muzyka kl VII 7tydz.pdf   wdż kl VII 7tydz.pdf    Chemia kl.7 PDZ 10.pdf    Fizyka kl.7 PDZ 8-poprawiona strona zadania 3.pdf   Fizyka kl.7 PDZ 9.pdf    j. niemiecki 30.04. kl_7.pdf

 

KLASA VIII

matematyka kl. VIII.pdf    język polski klasa VIII-7.pdf     historia 8.pdf     j.angielski 8.pdf    biologia kl.8.pdf     Chemia kl.8 PDZ 8.pdf

Fizyka kl.8 PDZ 8.pdf     Informatyka kl.8 PDZ 5.pdf    religia.pdf    wos kl VIII 7tydz.pdf    EDB kl.VIII 29.04.2020.pdf    Chemia kl.8 PDZ 9.pdf    Fizyka kl.8 PDZ 8.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF kl. IV 7t.pdf

WF kl Va 7t.pdf

WF kl Vb 7t.pdf

WF kl VIa 7t.pdf

WF kl.VIb 27- 30.04.2020.pdf

WF kl.VII 27- 30.04.2020.pdf

WF kl.VIII 27- 30.04.2020.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

klasa IV.pdf      klasa V.pdf     klasa VI.pdf     klasa VII.pdf    kl.VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozw. komp. społ. kl. III-VI 27-30.04.pdf

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

GRA LOGOPEDYCZNA KÓŁKO I KRZYŻYK.pdf      Z LOGOPEDIĄ JEST WESOŁO.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zajęcia wyrównawcze z matematyki p. E. Leśniczuk.pdf

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. VIb-7.pdf

zaj. wyrównawcze z j. angielskiego kl.5a i 5b.pdf

Zaj. wyrównawcze z j. polskiego kl.6a i ZŚN 6b.pdf

Zaj.wyrównawcze z fizyki i chemii PDZ 5.pdf

Zaj.wyrównawcze z fizyki i chemii PDZ 6.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło matematyczne p. E. Leśniczuk.pdf

Koło polonistyczne kl.5a i 5b.pdf

Koło przyrodnicze kl.5a i 5b- praca domowa zdalna nr 4.pdf

Koło przyrodnicze-praca domowa zdalna nr 5.pdf

Koło chemiczne-praca zdalna nr 4.pdf

Koło techniczne 7t.pdf

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ VI - 20.04. - 24.04.2020

W związku z przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasistów na inny termin zajęcia w tym tygodniu odbywają się normalnie wg planu.

KLASA IV

historia kl_IV.pdf    matematyka kl IV-6.pdf  muzyka 6 tydz.pdf  plastyka 6 tydz.pdf  Informatyka 6 tydz.pdf   technika kl IV 6 tydz.pdf      wdż kl IV 6 tydz.pdf     j. angielski kl. IV.pdf     język polski klasa IV-6.pdf     religia kl.IV-23.04.pdf

 

KLASA VA   

historia Va.pdf        j.angielski Va.pdf     geografia kl.V-6.pdf     muzyka 6 tydz.pdf   plastyka 6 tydz.pdf    matematyka 5a.pdf   Informatyka kl. Va 6 tydz.pdf     Technika 6 tydz.pdf     wdż kl Va 6 tydz.pdf    j.polski kl.5a.pdf    religia kl.V-23.04.pdf

 

KLASA VB

historia Vb.pdf     j.angielski Vb.pdf       geografia kl.V-6.pdf    muzyka 6 tydz.pdf     plastyka 6 tydz.pdf      matematyka 5b.pdf   Informatyka kl. Vb 6 tydz.pdf      Technika 6 tydz.pdf      wdż kl Vb 6tydz.pdf       j.polski kl.5b.pdf     religia kl.V-23.04.pdf

 

KLASA VIA

historia Kl.VIa.pdf      geografia kl.VI-6.pdf  matematyka kl VIa-6.pdf   muzyka 6 tydz.pdf   plastyka 6 tydz.pdf   biologia 6a.pdf   

j. angielski kl.6.pdf      Technika  kl VIa 6 tydz .pdf       j.polski kl.6a.pdf    Informatyka kl.6 A-1 grupa PDZ 3.pdf   Informatyka kl.6 A-2 grupa PDZ 3.pdf

 

KLASA VIB

historia kl.VIb.pdf     geografia kl.VI-6.pdf   muzyka 6 tydz.pdf   plastyka 6 tydz.pdf     matematyka 6b.pdf     j. angielski kl. 6.pdf    

Technika kl VIb 6 tydz.pdf       język polski kl.VIb-6.pdf    zaj. z wychowawcą VIb.pdf     Informatyka kl.6B PDZ 3.pdf

 

KLASA VIB - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

historia ZŚN 6b.pdf     geografia kl.VI-6.pdf   matematyka -6.pdf     biologia ZŚN.pdf      j.polski ZŚN.pdf   

 j.angielski ZŚN 23.04.2020.pdf

 

KLASA VII

historia kl.VII.pdf     geografia kl.VII-6.pdf     matematyka kl VII-6.pdf    muzyka 6 tyd.pdf    plastyka 6 tydz.pdf      biologia 7.pdf  

j. angielski kl.7.pdf    wdż kl VII 6tydz.pdf     język polski kl.VII -6.pdf     Fizyka kl.7 PDZ 7.pdf    Chemia kl.7 PDZ 8.pdf      j. niemiecki 23.04.20.pdf

 

KLASA VIII

historia kl.VIII.pdf      j.angielski VIII.pdf       geografia kl.VIII-6.pdf   matematyka kl VIII-6.pdf   wos 6 tydz.pdf    biologia kl.8.pdf

język polski kl.VIII-6.pdf      EDB 23.04.2020.pdf     Chemia kl.8 PDZ 7.pdf      Fizyka kl.8 PDZ 7.pdf    Informatyka kl.8 PDZ 4.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF klasy: IV, Va, Vb, VIa.pdf

WF klasy VIb, VII, VIII.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kl.IV.pdf        kl.V.pdf      kl.VI.pdf       kl.VII.pdf      kl.VIII.pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozwijające komp. społ. kl.III-VI(20-24.04).pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zaj. wyrównawcze z j.angielskiego kl.Va i Vb.pdf

zajęcia wyrównawcze z matematyki p.E. Leśniczuk.pdf

zaj. wyrównawcze z j. polskiego 5a i 5b.pdf

zaj. wyrównawcze z j. polskiego kl. 6a i ZŚN.pdf

zaj. wyrównawcze z j. polskiego VIb-6.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło matatematyczne-6p. E. Leśniczuk.pdf

koło polonistyczne kl. Va i Vb.pdf

koło techniczne.pdf

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ V - 15.04. - 17.04.2020

KLASA IV

historia kl.4.pdf    j. angielski.pdf   plastyka 5tydz.pdf   matematyka kl IV 5 tydz.pdf    język polski kl. IV- 5.pdf    Przyroda 16.04.pdf  Technika kl IV 5 tydz.pdf     religia kl. 4.pdf

 

KLASA VA

j. angielski Va.pdf      historia Va.pdf     matematyka 5a.pdf     j. polski kl.5a.pdf     geografia kl.V-5.pdf  muzyka 5 tydz.pdf  plastyka 5 tydz.pdf  Informatyka kl. V. 5 tydz.pdf    religia 16.04.pdf

Indywidualne zajęcia z jęz. polskiego z uczennicą kl. Va-5.pdf

 

KLASA VB

j. angielski kl.Vb.pdf      historia kl. Vb.pdf      matematyka     biologia 5b.pdf     j.polski kl.5b.pdf    geografia kl.V-5.pdf  plastyka 5 tydz.pdf  Informatyka kl V 5 tydz.pdf    religia 16.04.pdf

 

KLASA VIA

historia kl. VIa.pdf       biologia 6a.pdf      j.polski kl.6a.pdf   j. angielski 6a.pdf   muzyka 5 tydz.pdf  matematyka kl VIa 5 tydz.pdf

J. ANGIELSKI 17.04.pdf

KLASA VIB

historia kl. VIb.pdf       matematyka 6b.pdf     j. angielski 6b.pdf   muzyka 5 tydz.pdf      język polski kl. VIb-5.pdf        J. ANGIELSKI 17.04.PDF

 

KLASA VIB- ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

biologia ZŚN.pdf      j.polski ZŚN.pdf     matematyka ZŚN.pdf

 

KLASA VII

historia kl.VII.pdf        biologia 7.pdf    j. angielski.pdf     geografia kl.VII-5.pdf  plastyka 5 tydz.pdf  matematyka kl VII 5 tydz.pdf

język polski kl.VII-5.pdf     j. niemiecki 16.04.20.pdf

 

KLASA VIII

historia kl.VIII.pdf      biologia 8.pdf      edb kl. VIII      geografia kl.VIII-5.pdf  wos 5 tydz.pdf  matematyka kl VIII 5 tydz.pdf

język polski kl. VIII -5.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF klasy: VIb, VII, VIII .pdf

WF klasy: IV, Va, Vb, VIa.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

kor.-kom. kl.III-IV.pdf          kor.-kom. kl.Va i Vb.pdf       kor.-kom. kl.VII.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zaj. wyr. z jęz. polskiego kl.5a i 5b.pdf

zaj. wyrównawcze z jęz. polskiego kl. VIb-5.pdf

Zaj wyrównawcze z matematyki 5 tydz. p. E. Leśniczuk.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kl. III-IV.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczne 5 tydz.pdf p. E. Leśniczuk

Koło techniczne.pdf

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ IV - 06.04. - 08.04.2020

KONKURS PLASTYCZNY.pdf

KLASA IV

muzyka-4 tydz.pdf   wdż-4 tydz.pdf   j. angielski 06.04.pdf   Przyroda 06.04.pdf    klasa IV język polski 4.pdf  matematyka 4 tydz.pdf  

Informatyka kl.IV 4 tydz.pdf    religia kl. 4.pdf

 

KLASA VA    

 wdż V.pdf       matematyka  biologia 5a.pdf     5a j.angielski.pdf     5a historia.pdf      jęz. polski kl.5a.pdf    religia kl. 5.pdf

indywidualne zajęcia z jęz. angielskiego z uczennicą kl.Va.pdf  Technika kl. Va 4tydz.pdf   geografia klasa V-4.pdf   klimatogram klasa V.pdf     j.polski - zajęcia indywidualne z uczennicą kl. Va.pdf
 

KLASA VB

muzyka-4 tydz.pdf   wdż V.pdf   matematyka 5b.pdf   5b j.angielski.pdf    5b historia.pdf    jęz. polski kl.5b.pdf  Technika kl Vb 4tydz.pdf

religia kl. 5.pdf   geografia klasa V-4.pdf    klimatogram klasa V.pdf

 

KLASA VIA

 plastyka-4 tydz.pdf     biologia 6a.pdf    j.angielski 06.04.pdf      historia kl.6a.pdf      religia triduum.pdf   jęz. polski   kl.6a.pdf  matematyka VIa 4 tydz.pdf  Technika kl VIa 4 tydz.pdf   geografia klasa VI-4.pdf

 

KLASA VIB

plastyka-4 tydz.pdf   j. angielski 06.04.pdf   matematyka biologia 6b.pdf     historia kl.6b.pdf    religia triduum.pdf    klasa VI B -język polski- 4.pdf  Technika kl VIb 4 tydz.pdf    zaj. z wychowawcą 6b.pdf    geografia klasa VI-4.pdf

 

KLASA VIB- ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

biologia VIb ZŚN.pdf     historia ZŚN 6b.pdf     religia triduum.pdf     jęz. polski ZŚN.pdf   matematyka 4 tydz.pdf    geografia klasa VI-4.pdf

 

KLASA VII

muzyka-4 tydz.pdf   wdż VII.pdf  j. angielski 06.04.pdf     historia kl.7.pdf      religia triduum.pdf     język polski kl.VII - 4.pdf  

matematyka kl VII 4 tydz.pdf     geografia klasa VII-4.pdf     Chemia kl. 7 PDZ 5.pdf    Chemia kl. 7 PDZ 6.pdf     Chemia kl. 7 PDZ 7.pdf     Fizyka kl. 7 PDZ 6.pdf     Informatyka kl. 7 PDZ 4.pdf     J. niemiecki.pdf

 

KLASA VIII

VIII wos 4 tydz.pdf     JĘZYK ANGIELSKI KL.VIII 06-08.04.pdf      historia kl.8.pdf     religia triduum.pdf     edb 08.04.pdf

Kl. VIII język polski - 4.pdf  matematyka kl VIII 4 tydz.pdf      Chemia kl. 8 PDZ 6.pdf     Fizyka kl. 8 PDZ 5.pdf      Fizyka kl. 8 PDZ 6.pdf    Informatyka kl. 8 PDZ 4.pdf   J. niemiecki.pdf    Doradztwo zawodowe.pdf    Link do testu z doradztwa zaw.pdf.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF klasy: IV-Va-Vb-VIa-4 tydz.pdf

WF klasy: VIb-VII-VIII 4 tydz.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

zaj.kor-kom. kl. IV-VI.pdf           zaj. kor-kom. kl. VII-VIII.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zaj. wyrównawcze z j. angielskiego kl.5a i 5b.pdf 

Zaj. wyr. z jęz. polskiego kl. 6a i ZŚN 6b.pdf 

Zaj. wyr.fizyka i chemia PDZ 1.pdf       Zaj. wyr. fizyka i chemia PDZ 2.pdf

Zaj. wyr. fizyka i chemia PDZ 3.pdf      Za. wyr. fizyka i chemia PDZ 4.pdf

zaj. wyrównawcze z jęz. polskiego VIb.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło polonistyczne kl. Va i Vb.pdf

Koło matematyczne.pdf p. E. Leśniczuk

Koło techniczne 4t.pdf

GRA LOGOPEDYCZNA.pdf

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ III - 30.03. - 03.04.2020

KLASA IV

j. angielski kl. 4 30.03.pdf  matematyka kl IV.pdf     historia IV.pdf      język polski kl. IV-3.pdf    przyroda.pdf  muzyka kl IV.pdf  plastyka kl IV .pdf   Informatyka kl.4.pdf  religia kl. 4.pdf Technika kl.4.pdf     J. ANGIELSKI 02.04.pdf    religia 02.04    Przyroda 02.04.pdf

 

KLASA VA

INFORMACJA DLA UCZNIÓW OD PANI M.MICHAŁOWICZ.pdf

historia Va.pdf     jęz.angielski Va.pdf  muzyka kl Va.pdf  plastyka kl Va.pdf      jęz. polski kl.Va.pdf     geografia klasa V-3.pdf

biologia 5a.pdf   MATEMATYKA KL.VA.pdf  Informatyka kl.5.pdf religia kl. 5.jpg Technika kl.5.pdf   religia kl. 5 02.04.jpg

indywidualne zajęcia z jęz. angielskiego z uczennicą kl.Va.pdf

Zaj. indywidualne z języka polskiego.pdf

 

KLASA VB

INFORMACJA DLA UCZNIÓW  OD PANI M.MICHAŁOWICZ.pdf

biologia Vb.pdf      historia Vb.pdf    jęz. angielski Vb.pdf  muzyka kl Vb.pdf  plastyka kl Vb.pdf    jęz. polski kl.5b.pdf    geografia klasa V-3.pdf      matematyka 5b.pdf   Informatyka kl 5.pdf religia kl.5.jpg Technika kl 5.pdf  religia kl. 5 02.04.jpg

 

KLASA VIA

INFORMACJA DLA UCZNIÓW OD PANI M.MICHAŁOWICZ.pdf

j. angielski kl. 6a 30.03.pdf  j. angielski - karta pracy.pdf   matematyka kl VIa.pdf     historia VIa.pdf  muzyka kl VIa.pdf  plastyka kl VIa.pdf    jęz. polski kl.6a.pdf

geografia klasa VI-3.pdf   biologia 6a.pdf     religia kl.6.pdf  Technika kl VI.pdf    J. ANGIELSKI 01.04. kl.6   ZAJ. Z WYCHOWAWCĄ 03.04.pdf

 

KLASA VIB

INFORMACJA DLA UCZNIÓW OD PANI M.MICHAŁOWICZ.pdf

j. angielski kl. 6b 30.03.pdf  j. angielski - karta pracy.pdf    historia VIb.pdf     język polski kl. VIb - 3.pdf    muzyka kl. VIb.pdf    plastyka VIb .pdf

geografia klasa VI-3.pdf     matematyka biologia 6b.pdf        zaj. z wychowawcą 31.03.pdf  religia kl.6.pdf  wych. fizyczne kl. VIb.pdf  Technika kl VI.pdf        J.ANGIELSKI 01.04. kl. 6

 

KLASA VIB- ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

historia zśn.pdf  matematyka pdf    jęz.polski ZŚN.pdf     geografia klasa VI-3.pdf      biologia.pdf    JĘZYK ANGIELSKI ZŚN.pdf

religia kl.6.pdf

 

KLASA VII

INFORMACJA DLA UCZNIÓW OD PANI M.MICHAŁOWICZ.pdf

j. angielski kl. 7 30.03.pdf     historia VII.pdf      język  polski kl. VII- 3.pdf  muzyka kl VII.pdf  plastyka kl VII.pdf    matematyka kl.VII.pdf  geografia klasa VII-3 .pdf    biologia 7.pdf      religia kl.7.pdf  wych. fizyczne kl. VII.pdf      Język niemiecki 7.pdf

 

KLASA VIII

INFORMACJA DLA UCZNIÓW OD PANI M.MICHAŁOWICZ.pdf

JĘZYK ANGIELSKI 8.pdf       historia VIII.pdf      język polski kl. VIII -3.pdf  wos kl VIII.pdf   geografia klasa VIII-3.pdf

biologia 8.pdf       edb 01.04.pdf   religia kl.8.pdf   wych. fizyczne kl. VIII.pdf      jęz. niemiecki 8.pdf

 

Wykaz szkół średnich dla Ósmoklasistów.pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  ISF Zuchory.pdf  WF klasa 4, kl.5a, kl. 5b, kl. 6a.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

zaj.korekcyjno-kompensacyjne dla kl.IV-VI .pdf

zaj.korekcyjno-kompensacyjne dla kl.VII-VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne III-VI.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

zaj. wyrównawcze z jęz.angielskiego kl.V.pdf       

zaj. wyrównawcze z jęz. polskiego kl.VIb.pdf     

zjęcia wyrównawcze z matematyki - p. E Leśniczuk.pdf    

Zaj. wyrównawcze z jęz. polskiego kl. 5a i 5b.pdf     

Zaj. wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl_6a i zindywidualizowanej ścieżki nauczania.pdf

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczne - p. E. Leśniczuk.pdf

Koło polonistyczne kl.5A i 5B.pdf

Koło techniczne 3 t.pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - TYDZIEŃ II - 23.03. - 27.03.2020

KLASA IV

język polski kl. IV.pdf     matematyka kl_IV.pdf  Informatyka2 - kl. 4.pdf  Technika2- kl 4 -krzyżówki.pdf  Technika2- karta rowerowa.pdf

Przyroda kl.4.pdf   j. angielski kl. 4 tydz_2.pdf religia kl. 4.pdf  historia kl.IV.pdf  J. ANGIELSKI ZADANIE 26.03.pdf

 

KLASA VA

matematyka kl. V.pdf      biologia kl.V.pdf      geografia klasa V.pdf   technika kl. 5 palma.pdf    język polski .pdf

historia kl.Va.pdf   religia kl. 5.pdf  język angielski kl.Va.pdf    Informatyka kl.5.pdf  plastyka kl.V.pdf  muzyka kl.V.pdf

Zajęcia indywidualne z języka polskiego z uczennicą kl.Va - p. J. Czernicka.pdf

 

KLASA VB

matematyka kl.V.pdf       biologia kl.V.pdf      geografia klasa V.pdf   technika kl. 5 palma.pdf   język polski.pdf  

historia kl.Vb.pdf  religia kl. 5.pdf   język angielski kl.Vb.pdf  Informatyk kl.5.pdf  plastyka kl.V.pdf  muzyka kl.V.pdf

 

KLASA VIA

matematyka kl_VIa.pdf     biologia kl.VI.pdf     geografia klasa VI.pdf    język polski.pdf    j. angielski kl.6 tydz_2.pdf     Technika kl.6-Palma.pdf  historia kl. VIa.pdf     religia klasa 6.pdf   plastyka kl.VI.pdf  muzyka kl.VI.pdf    Informatyka kl. 6a PDZ 1.pdf    INFORMATYKA kl. 6A PDZ 2.pdf  od wychowawcy kl. VIa.pdf

 

KLASA VIB

język polski kl.VIb.pdf       matematyka kl. VIb.pdf     biologia kl.VI.pdf     geografia klasa VI.pdf      j. angielski kl. 6 tydz_2.pdf   Technika kl.6-Palma.pdf    historia kl. VIb.pdf     religia klasa 6.pdf  plastyka kl.VI.pdf  muzyka.pdf   wf zaj. z wych. 6b. tydz_2.pdf

Informatyka kl.6b PDZ 1.pdf     INFORMATYKA kl. 6b PDZ 2.pdf

 

KLASA VIB- ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA NAUCZANIA

matematyka.pdf     biologia.pdf     geografia.pdf    technika kl.6-Palma.pdf      historia.pdf   religia kl.6.pdf    Informatyka PDZ 1.pdf

INFORMATYKA kl. 60b PDZ 2.pdf

 

KLASA VII

język polski kl.VII.pdf    matematyka kl_VII.pdf     biologia kl.VII.pdf      geografia klasa VII.pdf    j.angielski kl.7 tydz_2.pdf    historia kl.VII.pdf      religia klasa 7.pdf     język niemiecki kl.VII.pdf    Chemia kl. 7 PDZ 3.pdf     Fizyka kl.7 PDZ 3.pdf     Informatyka kl. 7 PDZ 2.pdf   plastyka kl.VII.pdf     muzyka kl. VII.pdf      J. ANGIELSKI ZADANIE 26.03.pdf        Chemia kl.7 PDZ 4.pdf     Fizyka kl.7 PDZ 4.pdf    Informatyka kl.7 PDZ 3 .pdf

 

KLASA VIII

język polski kl. VIII.pdf    matematyka kl_VIII.pdf    JĘZYK ANGIELSKI KLASA 8 (23-27.03).pdf      biologia kl.VIII.pdf    geografia klasa VIII.pdf    historia kl.VIII.pdf   religia klasa 8.pdf      Chemia kl. 8 PDZ 3.pdf    Fizyka kl. 8  PDZ 3.pdf    Informatyka kl. 8 PDZ 2.pdf  wos.pdf     edb 23- 27.03.2020.pdf    karta pracy edb.pdf     język niemiecki kl. 8.pdf    Chemia kl.8 PDZ 4 .pdf    Fizyka kl.8 PDZ 4.pdf

Informatyka kl.8 PDZ 3 .pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  ISF Zuchory.pdf   WF klasy IV-VIII.pdf

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. IV-VIII.pdf

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ćwiczenia do zajęć rozwijających kompetencje społeczne.pdf

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zaj. wyrównawcze z p. M.Adamczyk.pdf

Zajęcia wyrównawcze z  języka angielskiego - p.A.Zielińska.pdf

Zajęcia  wyrównawcze z jęz. polskiego kl.VIb - p. J.Czernicka.pdf

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.VIa - p. E. Leśniczuk.pdf

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło polonistyczne- p. M. Adamczyk.pdf

Koło matematyczne kl.VII - p. E. Leśniczuk.pdf

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.pdf