EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY.pdf

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 24 kwietnia 2020r

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020r - aktualizacja.pdf

 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca.

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

 

 

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.10 kwietnia 2020r. w sprawie rekrutacji do szkół.pdf

 

 

Informacja dyr. CKE  z 26 III 2020r w sprawie egzaminu ósmolkasity.pdf

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - instrukcja dla ucznia.pdf

 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - https://cke.gov.pl/

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z roku 2019 do wglądu

Język polsk - Arkusz egzaminacyjny z 2019r.pdf

Matematyka - Arkusz egzaminacyjny z 2019r.pdf

Język angielski -  Arkusz egzaminacyjny z 2019r.pdf

Język angielski transkrypcja nagrań z 2019r.pdf