REKRUTACJA DO KL. I

DRODZY RODZICE!

Przypominamy, że od 6 do 11 maja trwa rekrutacja dzieci do klasy I. Prosimy o pobranie wniosku lub zgłoszenia ze strony szkoły/ z sekretariatu i dostarczenie go osobiście lub pocztą e-mailową. 

Wnioski wypełniają rodzice dzieci spoza obwodu, a zgłoszenia rodzice dzieci mieszkające w obwodzie szkoły.

                                                                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                                                                          Elżbieta Bryl

KLASA I

Rekrutacja klasa I - Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk

Regulamin rekrutacji do klasy I 2020

WNIOSEK I ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA do klasy I SP